IN ENGLISHKONTAKTA OSS

STARTSIDAN

FÖRETAGET

VÅRT ERBJUDANDE

TEKNOLOGI

KVALITET

MILJÖ

MÄSSOR

NYHETER

Vi har ett aktivt miljöengagemang

Kretsloppstänkande, hushållning med naturresurser och ett brett miljöansvar är ledmotiv i Mikroponent miljöpolicy, som genomsyrar all vår verksamhet. Vi strävar efter att utnyttja råvaror och energi så effektivt som möjligt samt att minimera vårt behov av farliga ämnen och kemikalier.

Vår inriktning är att våra produkter ska bestå av återvinningsbara material utan skadliga tillsatser eller legeringar. För att kunna leva upp till dessa mål för vi en ständig dialog med våra kunder och leverantörer. Vi är övertygade om att ett aktivt miljöengagemang ökar vår attraktionskraft som leverantör samtidigt som det förbättrar vår kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Vi är sedan 2003 certifierade enl. SS-EN ISO 14001:2004.

Vår miljöpolicy