Etsningens fördelar Industridesign

Etsning är en mycket exakt metod och du kan förvänta dig extremt hög detaljåtergivning. Här kan vi jobba med snäva toleranser i konturskurna, mycket lätta produkter. Etsningen är således bland annat lämplig när det handlar om små, komplicerade detaljer. En annan fördel är kostnadseffektiviteten eftersom metoden ger obefintliga ställkostnader. Inga verktyg behöver tillverkas innan vi sätter igång med etsningen. Det spelar ingen roll om din detalj kräver ett hål eller femtiotusen hål. Kostnaden blir densamma. Tidsaspekten är också värd att lyfta fram. Teoretiskt sett kan vi från att vi fått uppdraget vara igång med framtagandet av en prototyp inom en timme, genom det minimum av förberedelser som metoden kräver. Det kan gälla såväl små som stora serier.

Vi har försett industrin med skärmburkar till kretskort, brickor och shims för sammanfogning av detaljer och Huskvarnas galler-visir som används vid skogsröjning, för att nämna något ur vår oändliga repertoar. Ibland har det också rört sig om rent industri-dekorativa detaljer, som instegslisterna till Vovos 60-modell.

/* Custom Video Popup */