Vad är etsning/kemisk stansning?

 

Metallplåten lamineras på båda sidor med en ljuskänslig polymer.
Från ritningsunderlag överförs mönstret till ett fotoverktyg.
Genom belysning av plåten överförs mönstret från fotoverktyget till den belagda plåten.
Etsprocessen löser med hjälp av järnklorid upp metallen och kvar blir det önskade mönstret.
Efter sköljning kan den färdiga produkten plockas ur och vidareförädlas.
Se process-filmen om etsning.

Vid etsning eller kemisk stansning som det också kallas belägger man en metallplåt med en ljuskänslig film. Ett fotoverktyg (mall) som tillverkats efter det mönster kunden önskar används för att, via ljusexponering, överföra kundens mönster ner till plåten. I den efterföljande kemiska avverkningen löser man upp de oskyddade delarna på plåten och därmed får man en påverkan exakt där man så önskar. Vi kan utföra etsning i metallplåtar som är mellan 10 my och 1,5 mm i tjocklek och både genomgående och/eller endast avverkning på ytan.

Vill man ha mönster i tjockare metall, upp till 4 mm, kan vi också erbjuda tillverkning genom laserskärning.

/* Custom Video Popup */